Điều khoản

Điều khoản đặt tour

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ đặt tour tại công ty Thiên Nhiên Travel, có một số điều khoản quan trọng mà khách hàng cần tuân thủ:

  1. Thanh toán: Khách hàng phải tuân thủ các điều khoản về thanh toán được quy định bởi công ty. Điều này có thể bao gồm việc thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước khi tour diễn ra và thanh toán số tiền còn lại trước hoặc sau khi hoàn thành tour.

  2. Hủy đặt tour: Có thể có điều khoản về việc hủy đặt tour. Thông thường, sẽ có một chính sách hủy đặt áp dụng, và khách hàng cần tuân thủ quy định này để được xử lý hủy đặt một cách hợp lý.

  3. Thay đổi tour: Nếu khách hàng muốn thay đổi các chi tiết hoặc yêu cầu đặc biệt trong tour, họ cần liên hệ với công ty Thiên Nhiên Travel để thảo luận và thực hiện các điều chỉnh. Tuy nhiên, việc thay đổi có thể phụ thuộc vào sự chấp thuận và khả năng của công ty và có thể liên quan đến chi phí bổ sung.

  4. Trách nhiệm cá nhân: Khách hàng cần chịu trách nhiệm cá nhân cho việc cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về họ và những người đi cùng, cũng như tuân thủ các quy định và quy tắc của tour và địa phương mà họ đến thăm.

Những điều khoản này giúp đảm bảo sự hợp tác và cung cấp dịch vụ du lịch tốt nhất cho khách hàng của công ty Thiên Nhiên Travel.