Bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Công ty Thiên Nhiên Travel cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ đặt tour. Chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích cần thiết liên quan đến việc cung cấp dịch vụ du lịch.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ, trừ khi có yêu cầu pháp lý cần thiết. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng.

Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và sau đó sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

Chính sách bảo mật của chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng có thể yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ đặt tour tại công ty Thiên Nhiên Travel. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật hiện hành để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách tốt nhất.